Har ni ordningsregler ombord?

Ja. För att säkerställa säkerhet, trygghet och trivsel för alla personer som vistas ombord ska passagerarna följa ordningsregler och säkerhetsinstruktioner som ges av chauffören och/eller reseledaren. Om en passagerare bryter mot ordningsreglerna har HJ Buss rätt att omgående avsluta passagerarens resa utan att till denne lämna någon kompensation eller återbetala resan.

Varför måste vi ha rast på vissa resor?

Chauffören kör efter EU:s lagstadgade kör- och vilotider. Raster och uppehåll räknar vi in i restiden. Oftast sker planering av uppehållen i samarbete med dig som bokar resan. Chauffören informerar passagerarna om eventuella raster under resan. Vid längre uppehåll låser chauffören bussen och inga passagerare får vistas i bussen under rasten.

När ska jag betala min resa?

Våra egna resor betalas vid bokningstillfället. Om ni hyr buss av oss med chaufför skickar vi vanligtvis en faktura efter transporten är genomförd.

Vad händer om jag tappar bort eller glömmer något?

HJ Buss ansvarar inte för försvunna eller borttappade varor eller personliga tillhörigheter. Vi hjälper till att leta efter försvunna tillhörigheter i våra bussar. Hittegods hämtas på något av våra garage i Hög eller Malmö efter överenskommelse.

Får jag lasta mitt bagage?

Passagerare får inte lasta in eller ut bagage. Sidoluckorna får endast öppnas och stängas av chauffören eller reseledaren. Passagerare som skadar eget eller annans bagage ska på eget ansvar eller bekostnad ersätta skada eller förlust som kan uppkomma.

Hur bokar jag en buss?

Det gör du lättast genom att göra en offertförfrågan. Vi återkommer sedan med ett prisförslag inom ett par dagar.

Hur många får plats i en buss?

Vi har bussar med plats för 15 – 57 personer. De mindre har mellan 15 – 19 platser och de stora har mellan 49 – 57 platser.

Vad kostar det att hyra en buss?

Det beror på hur många timmar ni ska använda bussen och långt ni åker samt vilken typ av buss ni behöver för er resa. För resor med övernattning tillkommer kostnad för chaufförens boende och traktamente.

Hur sker betalning när man hyr buss av er?

Efter din resa är genomförd får ni en faktura av Öresund Transfer AB. Betalningsvillkor 20 dagar eller efter överenskommelse. Betalning sker via bankgiro. Privatpersoner kan även betala med Swish.

Kan man få fast pris på busstransfer?

Ja vi kan alltid lämna fast pris på busstransfer till exempelvis flygplatser som Kastrup. Gör en offertförfrågan här så får du ett komplett pris på din busstransfer.

Kan en rullstolsbunden få plats i bussen?

Ja det är möjligt. Flera av våra bussar är anpassade för personer med funktionshinder och är utrustade med handikapplift. Tänk dock på att fyra vanliga sittplatser försvinner när vi gör plats för en rullstol.