Integritetspolicy

För HJ Buss Kävlinge AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För de behandlingar som sker inom HJ Buss Kävlinge AB:s verksamhet är HJ Buss Kävlinge AB personuppgiftsansvarig. (org.nr 556408-1361, Företagshusvägen 4, 244 93 Kävlinge).

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi kan även i specifika fall komma att behandla information om specialkost och hälsotillstånd om det krävs för att genomföra resan.

Personuppgifter som behandlas är de som du lämnat till oss eller som vi har samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera förfrågningar och bokningar av resor och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Uppgifterna du lämnar kan komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners t.ex. hotell, färjor och lokala samarbetspartners på resmålet.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Jesper Åberg, 040-267070. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.