Passagerare får inte lasta in eller ut bagage. Sidoluckorna får endast öppnas och stängas av chauffören eller reseledaren. Passagerare som skadar eget eller annans bagage ska på eget ansvar eller bekostnad ersätta skada eller förlust som kan uppkomma.