Vi har bussar med plats för 15 – 57 personer. De mindre har mellan 15 – 19 platser och de stora har mellan 49 – 57 platser.